Anschreiben

Keine Rückendeckung für Krieg gegen Menschenrechte, Demokratie und Frieden!

Appell an die Bundesregierung:

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Merkel, sehr geehrter Herr Außenminister Steinmeier,

Ihr besonderer Schulterschluss mit dem türkischen Regime brüskiert Demokraten, Gewerkschaften Frauenbewegung, freie Presse, Wissenschaft und KünstlerInnen sowie insbesondere die linkspluralistische Partei HDP und die Kurdische Freiheitsbewegung, die für ihr Eintreten für Demokratie, soziale Rechte und Selbstbestimmung in der Türkei systematisch verfolgt und bedroht werden. Die Rechte von Flüchtlingen werden ordnungspolitischen Machtinteressen geopfert. Massive Bombardements, Menschenrechtsverletzungen und Massaker an der Zivilbevölkerung im Osten der Türkei durch die türkische Staatsgewalt schweigen Sie tot. Ihr Versprechen auf EU Mitgliedschaft, auf Vorzugsbehandlung und Unterstützung in Höhe von ungeheuerlichen 6 Milliarden Euro machen Sie, ihre Regierung und EU zum besonderen Komplizen des Despoten Recep Tayyip Erdogan, einem „Terrorpaten“, der eng mit den Terrorgruppen um den islamischen Staat zusammenarbeitet, einem „Kriegshasardeur“, der alle Angebote auf Friedensgespräche ablehnt, an abenteuerlichen Militäraktionen in die Nachbarländer festhält und die Genfer Friedensverhandlungen mit der Ausgrenzung der syrischen Kurden belastet.

Ihr Deal löst kein Flüchtlingsproblem, bringt aber Krieg und Terror näher nach Europa

Ihr Deal mit der Türkei ist nicht nur eine moralische Bankrotterklärung. Er ermuntert das türkische Regime geradezu, den Bürgerkrieg im Innern anzuheizen und seine den Frieden gefährdenden, völkerrechtswidrigen Militäraktionen in die Nachbarländer fortzusetzen. Ihre Politik mindert nicht die Flüchtlingskrise, sondern tritt die Rechte von Flüchtlingen mit Füßen, ruft neues Elend und neue Flüchtlingswellen hervor. Diese Politik riskiert eine Behinderung der Genfer Friedensverhandlungen zu Syrien und mehr noch einen für uns alle auch in Europa bedrohlichen unmittelbaren Zusammenstoß zwischen NATO und Russland. Die als “Realpolitik” verkauften Bemühungen, über den Brückenkopf Türkei das Geschehen im Nahen Osten einschließlich der Flüchtlingsströme im eigenen Interesse beeinflussen zu wollen, sind ein Ritt auf der Rasierklinge. Mit 6 Milliarden Euro an die UN Flüchtlingshilfe wäre Millionen Flüchtlingen geholfen, an die Türkei ausgezahlt ist es Blutgeld. Gar nicht geht Ihre Gewährung von Sonderrechten für Erdogans Einflussnahme in unserem Land und den Aufmarsch der Anhänger eines Regimes, das fortgesetzt eng mit islamistischen Terrorgruppen zusammenarbeitet. Die Aussetzung des Nachzugs von Familienangehörigen behindert in unverantwortlicher Weise eine sozialverträgliche Flüchtlingsintegration bei uns. Und Ihr Ignorieren der Sperrung der türkischen Grenze für Rückkehrer und Versorgungsgüter in die demokratisch selbstverwalteten Gebiete von Rojava in Nordsyrien ist ein Hohn auf jeden Versuch, Krieg und Flüchtlingselend konstruktiv lösen zu wollen.

Demokratie und Toleranz statt nationalistisch rassistische Kriege und Terror im Nahen Osten

Unsere Sympathie gilt DemokratenIn, Gewerkschaften, Oppositionellen, mutigen Intellektuellen, Frauen und KünstlerInnen, die in der ganzen Türkei für Demokratie eintreten. Sie gilt der kurdischen Freiheitsbewegung, die mit ihren Verbündeten unter Führung der PYD im Nahen Osten islamistische Terrorgruppen und Rassismus am wirkungsvollsten bekämpfen. Unsere Sympathie gilt ihrem Aufbau eines „basisdemokratischen sozialen ökologischen Gemeinwesens“ unter gleichberechtigter toleranter Einbeziehung aller Nationalitäten, Religionen und Geschlechter. Es ist das Gegenmodell zur sonst vorherrschenden Spirale von Krieg, Terror und Intoleranz sowie einer von Kapitalinteressen und nationalistischen Egoismen getriebenen Hegemoniepolitik. Wer Fluchtursachen glaubwürdig bekämpfen will, muss ein solches Gesellschaftsmodell und den dazu notwendigen Freiheitskampf unterstützen.

Wir fordern: Schluss mit dem schmutzigen Deal mit der Türkei. Ein Politikwechsel muss her!

Keine Gelder, keine Waffen, keine anderen logistischen oder militärischen Hilfeleistungen mehr an die Türkei.

Statt EU-Beitrittsperspektive diplomatischer Druck auf die Türkei zur Einstellung aller staatlichen Terrorhandlungen und friedensbehindernden Aktivitäten.

Schluss mit allen Sonderrechten für die Türkei in Europa. Schluss mit Behinderungen von Demokraten, der links-pluralistischen Partei HDP und internationalistischen Freiheitsbewegungen. Weg mit dem PKK Verbot.

Konsequente Einhaltung der UNO Menschenrechts- und Genfer Flüchtlingskonventionen. Vertreter der Kurden an den Genfer Verhandlungstisch. Freier Zugang für Hilfslieferungen und Rückkehrer nach Rojava.

Nicht Böhmermann, der Menschenrechtsverletzer Erdogan gehört vor Gericht!

Brechen wir das Schweigen und werden wir so laut bis man uns hört

Türkiye’yle kirli anlaşmaya son!

İnsan haklarına, demokrasiye ve barışa açılan savaşa destek vermeyin! 
Bu suça ortak olmayın!

Alman Federal hükümetine çağrı:

Sayın Başbakan Merkel, Sayın Dışişleri Bakanı Steinmeier,

Türkiye’deki rejimle omuz omuza çalışmanız demokratları, sendikacıları, kadın hareketini, özgür basını, bilim insanlarını ve sanatçıları, özellikle de Türkiye’de demokrasi, sosyal haklar ve öz yönetimle ilgili çalışmaları nedeniyle sistematik olarak takip ve tehdit edilen çoğulcu sol parti HDP’yi ve Kürt Özgürlük Hareketi’ni dehşete düşürmektedir. Mültecilerin hakları siyasi güç çıkarlarına kurban edilmektedir. Türkiye’nin doğusundaki Kürdistan coğrafyasında devlet güçleri tarafından yapılan yoğun bombardıman, insan hakları ihlalleri ve sivil halkın katledilmesi karşısında sessiz kalıyorsunuz. Türkiye’ye AB tam üyeliği ve tercihli muamele sözü vermekle; 6 milyar Euro gibi muazzam bir meblağ ile desteklemekle; hükümetinizi ve AB’yi, İslam Devleti (IŞİD) etrafında kümelenen terör örgütleriyle yakın işbirliği içindeki bir “terör destekçisi”, bütün barış müzakereleri tekliflerini reddeden, komşu ülkelerde maceraperest askerî eylemlikler örgütleyen ve Cenevre Barış Görüşmeleri’ne Suriyeli Kürtlerin katılımını engelleyen bir “savaş kumarbazı” olan Recep Tayyip Erdoğan adlı despotun suç ortağı yapmış oluyorsunuz.

Yaptığınız anlaşma mülteci sorununu çözmez, ancak savaşı ve terörü Avrupa’ya yaklaştırır!

Türkiye’yle yaptığınız anlaşma sadece bir ahlaki iflasın ilanı değildir. Türkiye rejimini ülkede yaşanan iç savaşı derinleştirmeye ve komşu ülkelerde yaptığı uluslararası hukuka aykırı, barışı tehlikeye düşüren askeri eylemleri sürdürmeye cesaretlendirmektedir. İzlediğiniz politika mülteci krizini azaltmamakta, aksine mültecilerin haklarını ayaklar altına almakta, yeni bir sefalet ve mülteci dalgası oluşumunu güçlendirmektedir. Bu politika Suriye’yle ilgili Cenevre Barış Görüşmeleri’ni tehlikeye düşürdüğü gibi, Avrupa’da yaşayan herkes için büyük bir tehlike arz eden NATO ile Rusya arasındaki doğrudan çatışma ihtimalini de artırmaktadır. Bir köprü başı olarak Türkiye’nin üzerinden Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere ve mülteci akınına kendi çıkarları lehine müdahale etme çabalarını “reel politika” olarak pazarlama çabaları, tam anlamıyla bıçak sırtında yürümek demektir. BM Mülteci Yüksek Komiserliği’ne verilecek 6 milyar Euro ile milyonlarca mülteciye yardım edilebilirdi, oysa Türkiye’ye ödenen bu meblağ sadece kan parası. Erdoğan’ın Almanya’daki nüfuzunun artması ve İslami terör örgütleriyle yakın işbirliği içindeki bir rejimden yana olanların Almanya’da gelişmesi için özel haklar sağlamanız kabul edilemez. Halen Almanya’da bulunan mültecilerin yanına aile bireylerinin gelişini engellemeniz, mültecilerin sosyal olarak uyum sağlamasına büyük bir sorumsuzlukla darbe indirmektedir. Ve Türkiye’nin sınırlarını Kuzey Suriye’de demokratik özyönetimle idare edilen Rojava bölgelerine yapılan geri dönüşleri ve ihtiyaç maddeleri yardımlarını engelleyecek şekilde kapatmasını görmezden gelmeniz, savaşı ve mültecilerin içinde bulunduğu kötü durumu yapıcı bir şekilde çözmek yolunda yapılan bütün girişimlerle alay etmek anlamını taşımaktadır.

Ortadoğu’da milliyetçi-ırkçı savaşlar ve terör yerine, demokrasi ve hoşgörü!

Türkiye’nin her yerinde demokrasi için mücadele eden demokratları, sendikacıları, muhalifleri, cesur entelektüelleri, akademisyenleri, kadınları ve sanatçıları selamlıyoruz. Aynı şekilde, müttefikleriyle birlikte PYD liderliğinde Ortadoğu’da İslamcı terör örgütleri ve ırkçılıkla çok etkili bir şekilde mücadele eden Kürt Özgürlük Hareketi’ni selamlıyoruz. Yine Kürt Özgürlük Hareketi’nin bütün halkların, dinlerin ve cinsiyetlerin eşit ve hoşgörülü katılımına dayanan “demokratik, sosyal ve ekolojik toplum” inşasını selamlıyoruz. Bu, önceden bölgede hüküm süren savaş, terör ve hoşgörüsüzlük sarmalının, sermayenin çıkarlarına ve milliyetçi bencilliklere dayalı hegemonya politikasının tam zıddıdır. Ülkeden kaçışın nedenleriyle inanılır bir şekilde mücadele etmek isteyen herkes, bu tür bir toplum modelini ve bunun için zorunlu olan özgürlük mücadelesini desteklemelidir.

Türkiye’yle yaptığınız kirli anlaşmaya son verin! Bu suça ortak olmayın! Politikalarınızı değiştirin!

Türkiye’ye artık para ve silah göndermeyin, diğer lojistik ve askeri yardımlara son verin.

AB katılım perspektifi yerine, devlet terörünü ve barışı engelleyen faaliyetlerini durdurması için Türkiye’ye diplomatik baskı uygulayın.

Avrupa’da Türkiye için özel imtiyazlar sağlamayı durdurun. Demokratların, çoğulcu sol parti HDP’nin ve enternasyonalist özgürlük hareketlerinin üzerindeki engellemelere son verin. PKK yasağını kaldırın.

BM İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve Cenevre Mülteci Konvensiyonu’na tutarlı bir şekilde uyun. Kürtlerin temsilcileri Cenevre’de müzakere masasına otursun. Geri dönmek isteyenlerin ve yardım gönderilerinin Rojava’ya serbestçe girmeleri sağlansın.

Böhmermann değil, insan haklarını sürekli olarak ihlal eden Erdoğan mahkeme önüne çıkmalıdır!

Sessizliğimize son veriyor ve duyulana kadar sesimizi yükseltiyoruz!

12 Mart 2016 - Berlin eylemi

>> Appell unterschreiben über WeAct Campact

weact-logo


Gesamtzahl Unterschriften

einschließlich WeAct, Webseite der Kampagne und handschriftlich ausgefüllte Unterschriftenlisten 3170 UnterstützerInnen

von 5000 Meilenstein

63%

>> Sie können hier auch direkt unterschreiben
(Bitte klicken Sie hier für die sichere Verbindung mit SSL)

[signature]

Teile dies mit deinen Freunden:

   

 

application-pdf Unterschriftliste zum download (S/W) (PDF, 40 KB)

application-pdf Flyer zum download (Farbe) (PDF, 1 MB)

 

Flyer:
Kein-schmutziger-Deal-mit-der-Tuerkei-flyer-p1-web Kein-schmutziger-Deal-mit-der-Tuerkei-flyer-p2-web